Firma

ul. Turystyczna 17
20-207 Lublin

E-mail

biuro@gastro-tech.net

Telefon

(81) 759 70 62

Prawidłowo Zainstalowany i Uruchomiony piec przez Autoryzowany Serwis Rational to  gwarancja na 24 miesiące i prawidłowe działanie przez wiele lat.

Prace instalacyjne przy urządzeniach elektrycznych:

– podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej,

– podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

– przeprowadzenie funkcji „autotest”,

– wstępny instruktaż obsługi ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i konserwacji urządzenia,

– wystawienie profesjonalnej dokumentacji poświadczającej certyfikowaną instalację i uruchomienie,

– zgłoszenie instalacji urządzenia bezpośrednio na portalu producenta.

Prace instalacyjne przy urządzeniach gazowych – czynności jak dla urządzeń elektrycznych oraz:

– podłączenie urządzenia do instalacji gazowej,

– kontrola zaleceń dotyczących odprowadzania spalin,

– kontrola parametrów instalacji gazowej: rodzaj gazu, ciśnienie,

– kontrola szczelności gazowej urządzenia i bezpośredniego przyłącza,

– wykonanie analizy spalin i regulacja parametrów pracy palników gazowych,

Podłączenie urządzenia do platformy internetowej Connected Cooking oraz wstępny instruktaż,

 

 

* Powyższe ceny to kwoty netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

* Cena nie obejmuje kosztów dojazdu